ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

21.04.2017 година (петок), амфитеатар на Деканат на Медицински факултет со почеток во 12.00 часот

Дневен ред:

12.00-12.10 Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред

12.10-12.40 Проф д-р Гоце Спасовски, ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија, Скопје
„Протеомикс во дијабетската нефропатија-рана дијагноза и превенција од прогресија кон хронична бубрежна болест“

12.40-13.00 Асс.докторанд Ирена Костовска, Институт за МЕ биохемија, Медицински факултет, Скопје
„Улога на нефрин и подокаликсин во рано откривање на дијабетичната нефропатија“

13.00-13.20 Дискусија по предавањето

13.20-14.00 Работен дел на состанокот за членовите на МЗМБЛМ

Коментирањето е затворено.