Известување за проект

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Новости

Почитувани колеги,

Институтот за медицинска и експериментална биохемија е носител на проектот  “Серолошки скрининг на здравствени работници од Република Северна Македонија за присуство на IgM и IgG антитела кон SARS-CoV-2 вирусот ” ( Dépistage sérologique de COVID 19 chez les travailleurs de la santé en République de Macédoine du Nord) кофинансиран од AUF.
Сите заинтересирани за вклучување во скринингот може да се обратат на Институтот за медицинска и експериментална биохемија.

Со почит,
проф.д-р Катерина Тошеска-Трајковска
Координатор на проектот

Морате да бидете најавени за да коментирате.