2nd EFLM Strategic Conference

Објавено од: NIXON  :  Категорија: EFLM Events
2nd EFLM Strategic Conference
Mannheim (DE), 18-19 June 2018

The end of laboratory medicine as we know it? Handling disruption of laboratory medicine in digital health

[Програма]

ИЗВЕСТУВАЊЕ – V работилница

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Работилници

V работилница
„Управување со медицинско-биохемиски лаборатории – насоки и предизвици“
Скопје | 03.11.2017 година

ПРОГРАМА:

9.00 – 9.45  РЕГИСТРАЦИЈА

10.00-10.10  ОТВОРАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА

10.10-12.30  ПРЕТПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р Даница Лабудовиќ , науч. сор. Соња Кузмановска

10.10-10.40  Принципи на целосно управување со квалитет во медицински лаборатории
Виш научен соработник д-р сци. Соња Кузмановска. Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина, Медицински факултет, Скопје

10.40-11.10  Extra-analytical phases quality management
Проф. д-р Зорица Шумарац, Центар за медицинска биохемија, Клинички центар Србија, Белград, Србија

11.10-11.40  Оценување на ризици заради неусогласеност, наши практики и искуства
М-р д-р спец. Маја Тодоровска, ПЗУ СИНЛАБ, Скопје

11.40-12.10 Управување со кризи, наши практики и искуства
М-р д-р спец. Анета Ѓорѓиева, ПЗУ СИНЛАБ, Скопје

12.10-12.30  КАФЕ ПАУЗА

12.30-14.30  ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: науч. сор. Светлана Цековска, д-р спец. Соња Пипонска Тројачанец

12.30-13.30 Унапредување на комуникациските вештини во лабораториски сетинг – контакт перспектива
Проф. д-р Емилија Стоименова Цаневска, Здравствен психолог, акредитиран психотерапевт, тренер и супервизор EAGT & EAP сертификација, коуч и консултант – Македонија

13.35-14.30 Унапредување на комуникациските вештини во лабораториски сетинг – дијалошка перспектива и односи со јавноста
Aнгелика Буровски, MA, MSc акредитиран психотерапевт ( EAGT & EAP сертификација), коуч и консултант – Швајцарија

14.30-15.30  КОКТЕЛ

ЖИРО-СМЕТКА НА ЗДРУЖЕНИЕ
Македонско лекарско друштво
Комерцијална банка
300000000211884
Котизација – 1200 денари
Цел на дознака: V работилница МЗМБЛМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

21.04.2017 година (петок), амфитеатар на Деканат на Медицински факултет со почеток во 12.00 часот

Дневен ред:

12.00-12.10 Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред

12.10-12.40 Проф д-р Гоце Спасовски, ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија, Скопје
„Протеомикс во дијабетската нефропатија-рана дијагноза и превенција од прогресија кон хронична бубрежна болест“

12.40-13.00 Асс.докторанд Ирена Костовска, Институт за МЕ биохемија, Медицински факултет, Скопје
„Улога на нефрин и подокаликсин во рано откривање на дијабетичната нефропатија“

13.00-13.20 Дискусија по предавањето

13.20-14.00 Работен дел на состанокот за членовите на МЗМБЛМ